Anders Damlund Nielsen

Firmanavn:     Anders Damlund Nielsen
CVR-nr.:     32387705
Adresse:     Slagelse Landevej 28
Postnr & by:     4200 Slagelse
Dekretdato     10.1.2018
Statstidendedato     12.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Erik Hollensen
Skt. Clemens Stræde 7
8000 Aarhus C
87321250
eh@clemenslaw.dk
www.clemenslaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180110 har Skifteretten i Næstved taget Anders Damlund Nielsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.12.2017. Anders Damlund Nielsen har drevet virksomheden Sjællandsk Transport Center, Slagelse Landevej 28, 4200 Slagelse, CVR-nr. 32387705. Kurator er advokat Erik Hollensen, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 10.01.2018.