Telwise ApS

Firmanavn:     Telwise ApS
CVR-nr.:     34598231
Adresse:     Sønderupvej 14
Postnr & by:     4242 Boeslunde
Dekretdato     10.1.2018
Statstidendedato     12.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180110 har Skifteretten i Næstved taget Telwise ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.12.2017. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Sønderupvej 14, 4242 Boeslunde. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 10.01.2018.