Salgs Partneren TM IVS

Firmanavn:     Salgs Partneren TM IVS
CVR-nr.:     38009516
Adresse:     Vendersgade 1H
Postnr & by:     7000 Fredericia
Dekretdato     10.1.2018
Statstidendedato     12.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Bjarne Lindrum Petersen
Havneparken 4
Postboks 289
7100 Vejle
76407000
blp@skovadvokater.dk
www.skovadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180110 har Skifteretten i Kolding taget Salgs Partneren TM IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.01.2018. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vendersgade 1H, st., 7000 Fredericia. Kurator er advokat Bjarne Lindrum Petersen, Havneparken 4, 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 10.01.2018.