Karen Købmand ApS

Firmanavn:     Karen Købmand ApS
CVR-nr.:     36533498
Adresse:     Nørre Voldgade 48
Postnr & by:     1358 København K
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     13.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Piya Mukherjee
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
pmu@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Karen Købmand ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.01.2018. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Nørre Voldgade 48, 1358 København K. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2018.