CNG Glostrup ApS

Firmanavn:     CNG Glostrup ApS
CVR-nr.:     37536393
Adresse:     Glostrup Shoppingcenter 43
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     13.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Bernt Sanders
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
hbs@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget CNG Glostrup ApS under konkursbehandling på grundlag af en ophørt rekonstruktionsbehandling. Begæringen om rekonstruktion er modtaget den 23.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser indgivet under den forudgående rekonstruktion vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen og anmeldes. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2018.