Magic-Heating ApS

Firmanavn:     Magic-Heating ApS
CVR-nr.:     35520708
Adresse:     Strandvangsvej 72
Postnr & by:     8250 Egå
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     13.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Dalgas Avenue 42
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Skifteretten i Aarhus taget Magic-Heating ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.02.2018. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 09.02.2018.