Johnny Clemmesen Mathiesen

Firmanavn:     Johnny Clemmesen Mathiesen
CVR-nr.:     27686028
Adresse:     Juvrevej 99
Postnr & by:     6792 Rømø
Dekretdato     12.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Chresten Haugaard
Tvedgade 21 1
6760 Ribe
76100088
cha@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180212 har Skifteretten i Sønderborg taget Johnny Clemmesen Mathiesen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.01.2018. Johnny Clemmesen Mathiesen har drevet virksomheden Johnny Mathiesen, Juvrevej 99, 6792 Rømø, CVR-nr. 27686028. Kurator er advokat Chresten Haugaard, Storegade 19, 6740 Bramming. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 12.02.2018.