Tolmer Glas ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Tolmer Glas ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     26366089
Adresse:     Jernbanevej 38
Postnr & by:     7900 Nykøbing M
Dekretdato     12.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Thomas Frisgaard
Mølleå 1 1.
9000 Aalborg
96313300
www.advodan.dk/aalborg

Statstidende

Ved dekret af 20180212 har Skifteretten i Holstebro taget Tolmer Glas ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.02.2018. Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen den 02.02.2018 har truffet afgørelse om tvangsopløsning af selskabet. Selskabet har hjemsted i Morsø Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Jernbanevej 38, 7900 Nykøbing M. Kurator er advokat Thomas Frisgaard, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 12.02.2018