Dan Mal ApS

Firmanavn:     Dan Mal ApS
CVR-nr.:     36736860
Adresse:     Skovvej 22
Postnr & by:     4220 Korsør
Dekretdato     12.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180212 har Skifteretten i Næstved taget Dan Mal ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.01.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Skovvej 22, 4220 Korsør. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 12.02.2018.