Nordic Transaction Consulting ApS

Firmanavn:     Nordic Transaction Consulting ApS
CVR-nr.:     36966572
Adresse:     Stockholmsgade 41
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Nordic Transaction Consulting ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 19.01.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.09.2017. Likvidator har været udmeldt den 29.11.2017. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.