Jesper Martin ApS

Firmanavn:     Jesper Martin ApS
CVR-nr.:     35470867
Adresse:     Valby Langgade 57
Postnr & by:     2500 Valby
Dekretdato     12.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ole Larsen
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
33143500
ola@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180212 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Jesper Martin ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.