Selskabet af 29/5-1996 ApS

Firmanavn:     Selskabet af 29/5-1996 ApS
CVR-nr.:     19362736
Adresse:     Strandskolevej 271
Postnr & by:     2660 Brøndby Strand
Dekretdato     12.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Bjerregaard Nielsen
Gammel Kongevej 60
1790 København V
70203331
mb@badv.dk
www.nordenlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180212 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Selskabet af 29/5-1996 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.02.2018. Selskabet har tidligere drevet virksomhed under navnet Tøm´ren ApS. Som kurator er udpeget advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Strandgade 91, 4., 1401 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.