Atletuddannelse IVS

Firmanavn:     Atletuddannelse IVS
CVR-nr.:     37563684
Adresse:     Vesterbrogade 74
Postnr & by:     1620 København V
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Finn Lynge Jepsen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
fij@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Atletuddannelse IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2017. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.09.2017. Likvidator har været udmeldt den 24.10.2017. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.