Sode Holding ApS

Firmanavn:     Sode Holding ApS
CVR-nr.:     27292623
Adresse:     Kærvangen 45
Postnr & by:     2820 Gentofte
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anne Birgitte Gammeljord
Poul Ankers Gade 2 , 2. tv.
1271 København K
53737160
abg@galaw.dk
www.galaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Sode Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.01.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07. 12.2017. Likvidator har været udmeldt den 16.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.