Castronomi Gruppen Holding ApS

Firmanavn:     Castronomi Gruppen Holding ApS
CVR-nr.:     37297941
Adresse:     Mosegårdsvej 54
Postnr & by:     2820 Gentofte
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Elmer
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
cbe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Castronomi Gruppen Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2017. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.09.2017. Likvidator har været udmeldt den 29.11.2017. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.02.2018.