Modin Distribution IVS

Firmanavn:     Modin Distribution IVS
CVR-nr.:     35875247
Adresse:     Hylde Allé 11
Postnr & by:     4300 Holbæk
Dekretdato     9.2.2018
Statstidendedato     14.2.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holbæk Retskreds

Kurator

Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4 2.
4300 Holbæk
59435905
finn@machenhauernielsen.dk
www.machenhauernielsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180209 har Skifteretten i Holbæk taget Modin Distribution IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.01.2018. Selskabet har været under likvidation i perioden 21.11.2017 til 09.02.2018 efter anmodning af 17.01.2017 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 19.01.2017. Sagen har været behandlet under skifterettens sagsnr. SKS 51-16/2017. Kurator er advokat Finn Machenhauer, Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 09.02.2018.