Horescon A/S

Firmanavn:     Horescon A/S
CVR-nr.:     30706706
Adresse:     Vestergade 77
Postnr & by:     8370 Hadsten
Dekretdato     13.4.2018
Statstidendedato     17.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20180413 har Skifteretten i Randers taget Horescon A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.03.2018. Selskabet har hjemsted i Favrskov Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vestergade 77, 8370 Hadsten. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 13.04.2018.