Mette Stokholm

Firmanavn:     Mette Stokholm
CVR-nr.:     31983843
Adresse:     Bæltbåden 8
Postnr & by:     5800 Nyborg
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Mette Stokholm under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.05.2018. Mette Stokholm har drevet virksomheden Malerfirmaet Mette Stokholm, Nydamsvej 8, 5800 Nyborg, CVR-nr. 31983843. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.