Gibson Innovations Denmark A/S

Firmanavn:     Gibson Innovations Denmark A/S
CVR-nr.:     35235620
Adresse:     Korskildelund 6
Postnr & by:     2670 Greve
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Troels Mørch Tuxen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
tt@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Roskilde taget Gibson Innovations Denmark A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.05.2018. Kurator er advokat Troels Mørch Tuxen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.05.2018.