Iogt`s Landskontor

Firmanavn:     Iogt`s Landskontor
CVR-nr.:     56783628
Adresse:     Bontvedvænget 5A
Postnr & by:     5700 Svendborg
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Iogt`s Landskontor under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.05.2018. Skyldner er en forening. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.