Østergade 1 ApS

Firmanavn:     Østergade 1 ApS
CVR-nr.:     34091730
Adresse:     Ribe-Vejle Landevej 69
Postnr & by:     6622 Bække
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Mogens Norlén
Torvegade 16
6600 Vejen
76100088
mono@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Esbjerg taget Østergade 1 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.05.2018. Selskabet har været under tvangsopløsning modtaget den 12.02.2018. Kurator er advokat Mogens Norlén, Torvegade 16, 6600 Vejen. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 15.05.2018.