Michael David Turpin

Firmanavn:     Michael David Turpin
CVR-nr.:     33552521
Adresse:     Østergade 10
Postnr & by:     5874 Hesselager
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Michael Nordtorp Vestergaard
Ramsherred 2
5700 Svendborg
62210101
mv@borch-advokater.dk
www.borch-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Michael David Turpin under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.05.2018. Michael David Turpin har drevet virksomheden Michael Turpin Flisespecialist v/ M.Turpin, Østergade 10, 5874 Hesselager, CVR-nr. 33552521. Kurator er advokat Michael Nordtorp Vestergaard, Ramsherred 2, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.