Ejendomsgruppen Meng A/S

Firmanavn:     Ejendomsgruppen Meng A/S
CVR-nr.:     36078332
Adresse:     Bygaden 99
Postnr & by:     5953 Tranekær
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C 1.
Postboks 78
5700 Svendborg
62210000
hls@advokatfyn.dk
www.advokatfyn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Ejendomsgruppen Meng A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.05.2018. Kurator er advokat Hans Lindstrøm Svendsen, Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.