Sopa Denmark ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Sopa Denmark ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     38794744
Adresse:     Stjærvej 21
Postnr & by:     8660 Skanderborg
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Martin Høj Lauridsen
Emil Møllers Gade 41 1
8700 Horsens
70101330
mhl@advokatgruppen.dk
www.advokatgruppen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Horsens taget Sopa Denmark ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.05.2018. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Martin Høj Lauridsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Retten i Horsens, den 15.05.2018.