Poul Kisatu Lusana

Firmanavn:     Poul Kisatu Lusana
CVR-nr.:     28999488
Adresse:     Søtoften 11
Postnr & by:     5600 Fåborg
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Michael Nordtorp Vestergaard
Ramsherred 2
5700 Svendborg
62210101
mv@borch-advokater.dk
www.borch-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Poul Kisatu Lusana under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.05.2018. Poul Kisatu Lusana har drevet virksomheden Tip Top Rent v/ Poul Lusana, Søtoften 11, 5600 Faaborg, CVR-nr. 28999488. Kurator er advokat Michael Nordtorp Vestergaard, Ramsherred 2, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.