Susan Ann Henderson

Firmanavn:     Susan Ann Henderson
CVR-nr.:     33110472
Adresse:     Nyborgvej 3A
Postnr & by:     5700 Svendborg
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Michael Nordtorp Vestergaard
Ramsherred 2
5700 Svendborg
62210101
mv@borch-advokater.dk
www.borch-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Svendborg taget Susan Ann Henderson under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.05.2018. Susan Ann Henderson har drevet virksomheden Socialfagligt Focus, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg, CVR-nr. 33110472. Kurator er advokat Michael Nordtorp Vestergaard, Ramsherred 2, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.05.2018.