Samsø Mini Expres ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Samsø Mini Expres ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37799548
Adresse:     Mejerivej 18
Postnr & by:     8305 Samsø
Dekretdato     15.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Flemming Bastholm
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
33344000
fba@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180515 har Skifteretten i Aarhus taget Samsø Mini Expres ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 26.04.2018. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser, der er indgivet under den forudgående likvidation, vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse. Retten i Aarhus, den 15.05.2018.