IVS Holding af 1. april 2017

Firmanavn:     IVS Holding af 1. april 2017
CVR-nr.:     36565195
Adresse:     Vesterbrogade 208
Postnr & by:     1800 Frederiksberg C
Dekretdato     14.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
pbi@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20180514 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget IVS Holding af 1. april 2017 under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.04.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.01.2018. Likvidator har været udmeldt den 21.03.2018. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2018.