Constellation Burger ApS

Firmanavn:     Constellation Burger ApS
CVR-nr.:     37546305
Adresse:     Vimmelskaftet 39C
Postnr & by:     1161 København K
Dekretdato     14.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
saj@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20180514 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Constellation Burger ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.05.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 02.02.2018. Likvidator har været udmeldt den 21.03.2018. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2018.