Perssons Fuge Entreprise S.M.B.A.

Firmanavn:     Perssons Fuge Entreprise S.M.B.A.
CVR-nr.:     34725071
Adresse:     Industrikrogen 8
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     14.5.2018
Statstidendedato     17.5.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Lauritzen
Frederiksgade 21 4.
1265 København K
33979700
bla@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180514 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Perssons Fuge Entreprise S.M.B.A. under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.05.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.02.2018. Likvidator har været udmeldt den 11.04.2018. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2018.