Segall Handelsselskab ApS

Firmanavn:     Segall Handelsselskab ApS
CVR-nr.:     27557708
Adresse:     Bondemosevej 1
Postnr & by:     5540 Ullerslev
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     11.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C 1.
Postboks 78
5700 Svendborg
62210000
hls@advokatfyn.dk
www.advokatfyn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Svendborg taget Segall Handelsselskab ApS under konkursbehandling. Kurator er advokat Hans Lindstrøm Svendsen, Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 09.07.2018.