Faros Marketing IVS

Firmanavn:     Faros Marketing IVS
CVR-nr.:     37429430
Adresse:     Albanivej 8
Postnr & by:     5792 Årslev
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     11.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Henning Moritzen
Havnepladsen 3 A 2. tv
5700 Svendborg
63142020
hpm@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Svendborg taget Faros Marketing IVS under konkursbehandling. Kurator er advokat Henning Moritzen, Havnepladsen 3A, 2. tv, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 09.07.2018.