Peder Emanuel Madsen

Firmanavn:     Peder Emanuel Madsen
CVR-nr.:     37909815
Adresse:     Fjordvej 63
Postnr & by:     5330 Munkebo
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     11.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Anders Ole Bendtsen
Ved Vesterport 6 . 2
1612 København V
82309000
anb@lindlaw.dk
www.lindlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Odense taget Peder Emanuel Madsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.06.2018. Peder Emanuel Madsen har drevet virksomheden Toftevejslagteren, Toftevej 23, 5220 Odense SØ, CVR-nr. 37909815. Kurator er advokat Anders Ole Bendtsen, Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 09.07.2018.