Niels Rørbæk Jensen

Firmanavn:     Niels Rørbæk Jensen
CVR-nr.:     18587491
Adresse:     Kalkværksvej 14
Postnr & by:     7850 Stoholm Jyll
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     11.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Birgitte Jørgensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg
88919191
bij@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Viborg taget Niels Rørbæk Jensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.06.2018. Niels Rørbæk Jensen har drevet virksomheden Toftum Murer Niels Rørbæk Nielsen, Kalkværksvej 14, 7850 Stoholm Jyll, CVR-nr. 18587491. Kurator er advokat Birgitte Jørgensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 09.07.2018.