Au2sound ApS

Firmanavn:     Au2sound ApS
CVR-nr.:     36961228
Adresse:     Egedevej 132
Postnr & by:     4640 Fakse
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     11.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Birgitte Jørgensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg
88919191
bij@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Næstved taget Au2sound ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.06.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Egedevej 132, 4640 Faxe. Kurator er advokat Birgitte Jørgensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 09.07.2018.