Michael Villy Haugaard Sørensen

Firmanavn:     Michael Villy Haugaard Sørensen
CVR-nr.:     31996333
Adresse:     Tøndervej 48
Postnr & by:     6500 Vojens
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     12.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Mogens Norlén
Torvegade 16
6600 Vejen
76100088
mono@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Sønderborg taget Michael Villy Haugaard Sørensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.06.2018. Michael Villy Haugaard Sørensen har drevet virksomheden Mick Handel & Service K/S, Garverland 12, 6372 Bylderup-Bov, CVR-nr. 31996333. Kurator er advokat Mogens Norlén, Torvegade 16, 6600 Vejen. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 09.07.2018.