Mick Handel & Service K/S

Firmanavn:     Mick Handel & Service K/S
CVR-nr.:     31996333
Adresse:     Garverland 12
Postnr & by:     6372 Bylderup-Bov
Dekretdato     9.7.2018
Statstidendedato     12.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Mogens Norlén
Torvegade 16
6600 Vejen
76100088
mono@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180709 har Skifteretten i Sønderborg taget Mick Handel & Service K/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.06.2018. Selskabet har hjemsted i Tønder Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Garverland 12, 6372 Bylderup-Bov. Kurator er advokat Mogens Norlén, Torvegade 16, 6600 Vejen. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 09.07.2018.