Helle Jensen

Firmanavn:     Helle Jensen
CVR-nr.:     25609182
Adresse:     Hallundvej 180
Postnr & by:     9700 Brønderslev
Dekretdato     10.7.2018
Statstidendedato     12.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Peder Agger
Rådhuscentret 21
Postboks 120
6500 Vojens
74542156
pag@bergadvokater.dk
www.bergadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180710 har Skifteretten i Hjørring taget Helle Jensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.06.2018. Helle Jensen har drevet virksomheden Linderup Kranservice, Hallundvej 180, 9700 Brønderslev, CVR-nr. 25609182. Kurator er advokat Peder Agger, Rådhuscentret 21, 6500 Vojens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 10.07.2018.