Elektromarine Automation A/S

Firmanavn:     Elektromarine Automation A/S
CVR-nr.:     37590231
Adresse:     Kuttervej 15
Postnr & by:     9990 Skagen
Dekretdato     10.7.2018
Statstidendedato     12.7.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Jesper Høy
Lundborgvej 18
8800 Viborg
88919191
jeh@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180710 har Skifteretten i Hjørring taget Elektromarine Automation A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.07.2018. Kurator er advokat Jesper Høy, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.07.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 10.07.2018.