Fordring stor kr. 160.000, nedbragt til kr. 155.000. Forfaldne afdrag er betalt til tiden.

Del auktionen på

Beskrivelse

Fordringer på Sjælland


Fordring stor kr. 160.000, nedbragt til kr. 155.000.

Debitors selskab blev erklæret konkurs i marts 2017.

Det blev under konkursbehandlingen konstateret, at boet havde et krav mod selskabets tidligere direktør. På den baggrund blev udarbejdet en afdragsaftale (fundament), som er underskrevet af skyldner. se bilag nedenfor.

Skyldner er 41 år gammel og har efter det oplyste både evne og vilje til at betale, og skyldner har rettidigt indbetalt det aftalte ekstraordinære afdrag på 3.000 kr. samt det første afdrag på 2.000 kr., der forfaldt 1. maj 2018. Betalingerne forfalder med 2.000 kr. pr. måned indtil gælden er indfriet.

Resttilgodehavendet ifølge afdragsaftalen udgør således p.t. 155.000 kr. Beløbet forrentes ikke, såfremt afdragsaftalen overholdes. Misligholdes aftalen er kreditor berettiget til at tilskrive restgælden renter i medfør af selskabslovens § 215, jf. § 210.

Nærmere information om skylden kan fås ved henvendelse på ceg@plesner.com.
Sælger: IVS under konkurs v/PLESNER
Kategori: Fordringer
Landsdel: Sjælland
 
Eftersyn: Intet eftersyn
Varegruppe: 1
Bilag:  bilag
Højeste bud Budfrist: 28.5.2018 kl. 15.03 Vurdering
42.000 kr - -

Auktionen er afsluttet!

Til toppen