Skovcafeen IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Skovcafeen IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37900761
Adresse:     Tranehøjen 5
Postnr & by:     5250 Odense SV
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     7.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Morten Einshøj Petersen
Asylgade 7
5000 Odense C
72301023
mep@agendaadvokater.dk
www.agendaadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Skifteretten i Odense taget Skovcafeen IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.12.2019. Kurator er advokat Morten Einshøj Petersen, Asylgade 7, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 05.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 05.12.2019.