Brite IVS

Firmanavn:     Brite IVS
CVR-nr.:     39161885
Adresse:     J E Pitznersvej 9
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     7.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Bernt Sanders
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
hbs@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Brite IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 25.11.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.08.2019. Likvidator har været udmeldt den 10.10.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 05.12.2019.