DD 41 ApS

Firmanavn:     DD 41 ApS
CVR-nr.:     38562428
Adresse:     Vestergade 41
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     7.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Skifteretten i Aarhus taget DD 41 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.11.2019. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vestergade 41, 8000 Aarhus C. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 05.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 05.12.2019.