Martin Benuska

Firmanavn:     Martin Benuska
CVR-nr.:     35017178
Adresse:     Rynkeby Bygade 80
Postnr & by:     5350 Rynkeby
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     7.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Steen Jørgensen
Vesterballevej 25
7000 Fredericia
70151532
sj@trolle-law.dk
www.trolle-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Skifteretten i Odense taget Martin Benuska under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.11.2019. Martin Benuska har drevet virksomheden MB Byg, Rynkeby Bygade 80, 5350 Rynkeby, CVR-nr. 35017178. Kurator er advokat Steen Jørgensen, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 05.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 05.12.2019.