Kenneth Jan Ranum Sørensen

Firmanavn:     Kenneth Jan Ranum Sørensen
CVR-nr.:     33994826
Adresse:     Holger Danskes Vej 28
Postnr & by:     8960 Randers
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Tom Askholm
Østervold 33 2
8900 Randers C
86428100
ta@advokat-askholm.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Randers taget Kenneth Jan Ranum Sørensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.11.2019. Kenneth Jan Ranum Sørensen har drevet virksomheden Vennelyst Kiosken, Vennelystvej 54, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 33994826. Kurator er advokat Tom Askholm, Østervold 33, 2., 8900 Randers C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 06.12.2019.