KNL Networks ApS

Firmanavn:     KNL Networks ApS
CVR-nr.:     39289016
Adresse:     C.V.E. Knuths Vej 2B 1 tv.
Postnr & by:     2900 Hellerup
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ole Larsen
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
33143500
ola@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget KNL Networks ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.10.2019. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen c/o Symbion A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 06.12.2019.