Lars Poulsen

Firmanavn:     Lars Poulsen
CVR-nr.:     30471210
Adresse:     Elgårdsmindevej 10
Postnr & by:     8960 Randers
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Randers

Kurator

Lars Berg Dueholm
Amaliegade 15
1256 København K
70605026
lbd@bkhlaw.dk
www.bkhlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Randers taget Lars Poulsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.11.2019. Lars Poulsen har drevet virksomheden Byens Garngalleri, Houmeden 8, 8900 Randers C, CVR-nr. 30471210. Kurator er advokat Lars Berg Dueholm, Nytorv 17, 2., 1450 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 06.12.2019.