NørrebroLIV ApS

Firmanavn:     NørrebroLIV ApS
CVR-nr.:     39763796
Adresse:     Nørrebrogade 20 1
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     5.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Marianne Philip
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
mp@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20191205 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget NørrebroLIV ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.10.2019. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 06.12.2019.