Jan-Erik Hansen

Firmanavn:     Jan-Erik Hansen
CVR-nr.:     32998291
Adresse:     Hersnapvej 97
Postnr & by:     5380 Dalby
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Anders Madsen
Asylgade 7
5000 Odense C
72301023
am@agendaadvokater.dk
www.agendaadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Odense taget Jan-Erik Hansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.11.2019. Jan-Erik Hansen har drevet virksomheden Dansk Privat Sikring v/Jan-Erik Hansen, Hersnapvej 97, 5380 Dalby, CVR-nr. 32998291. Kurator er advokat Anders Madsen, Asylgade 7, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 06.12.2019.