AM-Service Halsnæs IVS under likvidation

Firmanavn:     AM-Service Halsnæs IVS under likvidation
CVR-nr.:     39256061
Adresse:     Undalsvej 6
Postnr & by:     3300 Frederiksværk
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Jens R. Andersen
Torvet 4 B 1
3300 Frederiksværk
47760090
advokat@j-andersen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Hillerød taget AM-Service Halsnæs IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.12.2019. Kurator er advokat Jens R. Andersen, Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 06.12.2019.